Combiwel

Combiwel: Corona buurtactie Amsterdam West

23 april 2020 By

In opdracht van Combiwel, een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren, werkten we samen met vele andere vrijwilligers aan het project van de Combibag. Een goedgevulde goodybag die aan 5000 kwetsbare mensen werd uitgedeeld in Amsterdam West. Mensen die in tijden van corona dreigden vergeten te worden. Door middel van beeld en de interviews heeft ons team prachtig kunnen laten zien en verwoorden wat de waarde van zo’n project is. Vooral in deze voor vele mensen moeilijke tijd.